Våra tjänster

Redovisning

 • Bokföring
 • Betalningar
 • Momsdeklarationer
 • Påminnelsehantering
 • Kund- och leverantörsreskontra

Bokslut

 • Månadsbokslut
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning K2 / K3
 • Digital inlämning

Löner

 • Digitala lönebesked
 • Semesterberäkning
 • Beräkning / utbetalning
 • Arbetsgivardeklarationer
 • Rapportering av Fora och Collectum

Skatter och rådgivning

 • Bolagsdeklarationer
 • Privata deklarationer
 • Punktskattedeklarationer
 • Skatteplanering och rådgivning